HƯỚNG DẪN TRUY CẬP HỆ THỐNG NỘP ĐƠN TRỰC TUYẾN
Để truy cập vào Hệ thống nộp đơn trực tuyến, sinh viên vui lòng sử dụng chức năng “ĐĂNG NHẬP” với thông tin tài khoản cá nhân đã có sẵn trên trang http://daotao.hutech.edu.vn/

Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu hoặc cần hỗ trợ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật & xử lý các lỗi xảy ra trong quá trình đăng ký, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo – Khảo thí theo số điện thoại:
  • (028) 544 548 66
  • (028) 351 207 82